Jak zastavit


Kliknutím na odkaz vyplňte žádost o zastavení/prodej předmětu. Žádost je možné po stažení vyplnit elektronicky.

Po vytištění nezapomeňte nehodící se přeškrtnout a formulář podepsat.